กรุงเทพค้าโลหะ (รับซื้อโลหะ ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม)

ที่อยู่: 22/6 หมู่ 3 ถนนสุขประยูร, ตำบล คลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์098 394 9059